Kupinovo: groblje latenske kulture

Dvanaesti svezak iz serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu: Kupinovo: groblje latenske kulture. U monografiji autor, viši kustos Ivan Drnić daje širi pregled latenske kulture na prostoru južne Panonije u koji smješta i samo nalazište Kupinovo u Srijemu obrađujući cjelokupnu bogatu pokretnu arheološku  građu s lokaliteta koja ukupno sadrži 233 predmeta, od kojih je većina pohranjena u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Važno je istaknuti da je autor obradio i građu koja se čuva u Naturhistorisches museumu u Beču.  Publikacija donosi tipološku i kronološku analizu grobnih priloga, što daje uvid u život prošlih zajednica, socijalnu strukturu te običaje i vjerovanja koja su živjeli. Kako bi se u potpunosti razumio kontekst lokaliteta i grobnih nalaza, poglavlje interpretacije groblja u Kupinovu detaljnije ih pozicionira u kronološki tijek vremena, „otvara vrata“ u pogrebni ritual te se dočarava kulturna pripadnost groblja kojima se očituje socijalna struktura zajednice. Na osnovi detaljno provedene tipološko-kronološke klasifikacije nalaza, definira vrijeme pokopavanja na groblju u Kupinovu koje obuhvaća sve faze razvoja materijalne ostavštine Skordiska što ga čini jednim od njihovih najistaknutijih nalazišta. Kompletan sadržaj pogledajte u kratkom pregledu publikacije.

33,18  (249,99 kn)

Najniža cijena u proteklih 30 dana:
33.18 € (249.99 kn)

23 na zalihi

Autor:

Format:

Godina izdanja:2015.

Dimenzije (mm):240x337

Težina (g):1450

Broj stranica:219

ISBN:978-953-6789-91-7

Možda će vas zanimati

10,00  (75,35 kn)

26,54  (199,97 kn)

35,00  (263,71 kn)