Trenutno pregledavate Izložba fotografija Bartula Pejkovića – Automorfoze

Izložba fotografija Bartula Pejkovića – Automorfoze

Fascinacija ljudskim tijelom duboko je ukorijenjena u polju vizualnih umjetnosti. Još od Aristotelovog promišljanja prirode zapažamo tendenciju proučavanja odnosa prirode, tijela i duše. Stoga nas ne čudi da ljudsko tijelo i dalje čini središte zanimanja brojnih umjetnika i umjetnica.

Bartul Pejković student je treće godine Preddiplomskog studija Snimanja na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Premda dugi niz godina fotografira ljudsko tijelo, upravo fotografijama izloženim na izložbi Automorfoze radi odmak od početne motivacije bavljenja medijem fotografije. U početku autor stremi postizanju što skladnijih kompozicija fotografirajući savršene oblike tijela. Međutim, propitkujući iskrivljene poglede na vlastito tijelo koji nastaju kao posljedica neprestanog suočavanja s idealnim prikazima tijela, autor započinje istraživanje nesavršenih detalja na ljudskome tijelu.

Potraga za nesavršenim rezultirala je serijom fotografija koje prikazuju tjelesne ožiljke nerijetko sakrivene od pogleda drugih. Ožiljak kao središnji motiv fotografija predstavljen je kao neponovljiv detalj koji je neraskidiv od osobnosti onoga koji ga posjeduje na svojem tijelu. Uvećani ožiljci pripovijedaju intimne priče autoru bliskih osoba, začudni detalji kompozicije asociraju na oblike koje pronalazimo u prirodi. Serija fotografija s prikazom tijela uronjenih u krajolik je ujedno nastavak istraživanja odnosa tijela i prirode. Proučavajući pejzažnu fotografiju, Liz Wells ističe neraskidiv odnos čovjeka i prirode, a pejzaž promatra kao rezultat čovjekove intervencije koja dovodi do transformacije prirodnih oblika. Neporecivost čovjekovog utjecaja na okoliš ujedno čini čovjeka neodvojivim od prirode što potvrđuju fotografije s prikazima tijela koja istovremeno imitiraju oblike iz prirode, ali se i uklapaju u nju. No čovjekova otuđenost od prirode potaknula je mladog fotografa na vlastito okretanje prema prirodi.

Nadahnut autoportretima finskoameričkog fotografa Arna Rafaela Minkkinena, Bartul Pejković započinje preispitivati vlastiti identitet. Treća serija fotografija prikazuje autorov izlazak iz sigurne zone u kojoj vlastito tijelo izlaže fotografskom objektivu. Potraga za identitetom neodvojiva je od lokacija koje su oblikovale osobnost autora, a upravo čitav proces istraživanja tijela kroz medij fotografije rezultira upoznavanjem samoga sebe. Na izložbi su prikazane tri odvojene serije fotografija koje zajedno predstavljaju etape istraživanja tijela započeto bilježenjem oslobađajućih trenutaka u kojima je pokazivanje autentičnih tjelesnih detalja postalo važnije od sakrivanja istih. Zapanjenost neizmjernim sličnostima tjelesnih i prirodnih oblika dovelo je do posljednje etape u kojoj autor postaje objekt na fotografiji kako bi istaknuo nužnost prihvaćanja vlastitog tijela i potrage za samim sobom.

Bartul Pejković uvijek teži kreirati upečatljiv i bezvremenski sadržaj. Trenutak kad fotografija počinje biti mnogo više od zanimacije prva je samostalna izložba održana 2018. godine pod nazivom Concrete jungle. Iste godine autor upisuje Akademiju dramske umjetnosti, a spomenuta serija fotografija osvaja niz nagrada i ulazi u stalni fundus Muzeja za umjetnost i obrt.

Medij fotografije koristi za istraživanje i širenje vidika pomoću kojeg upoznaje samoga sebe, bliske mu osobe i prostor koji ga okružuje što možemo vidjeti na primjeru predstavljene selekcije radova. Inspiraciju najčešće pronalazi u skrivenim motivima unutar urbanih sredina, pejzažu i tijelu.

Autor fotografija: Bartul Pejković, 3.god. Preddiplomskog studija snimanja (ADU)

Produkcija: Vid Oluić, 3. god. Preddiplomskog studija produkcije (ADU)

Mentorica projektaž: doc. art. Ana Letunić

Kustosica i autorica teksta: Tena Starčević, mag. his. art.

Dizajn vizuala: Luciana Medić, 3.god. Preddiplomskog studija dizajna (AFZG)

Kustosice izložbe: Hana Ivezić, Jana Kopačkova (AMZ)

Odgovori